Wskazówki prawne i polityka prywatność

Polityka prywatności

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku korzystania z poszczególnych usług na naszej stronie mogą obowiązywać inne przepisy, w tym przypadku zostaną one poniżej osobno wyjaśnione. Dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych. Dane są osobiste, jeśli można je wyraźnie przypisać konkretnej osobie fizycznej. Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i ustawie o mediach elektronicznych (TMG). Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez dostawcę:

E.A. Mattes GmbH
Birkenweg 2
D-78570 Mühlheim an der Donau

Telefon: +49 7463 993060

E-mail: shop@mattes-reitsport.com

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet ma luki w zabezpieczeniach, w związku z czym całkowita ochrona przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Pliki cookie

Używamy na naszej stronie tzw. plików cookie do rozpoznawania użytkownika / posiadacza dostępu do internetu korzystającego powtórnie z naszej oferty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa odkłada i zapisuje na komputerze użytkownika. Służą one optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert. W większości przypadków są to tak zwane „session-cookies”, które są usuwane po zakończeniu wizyty.
Czasami pliki cookie jednak dostarczają informacji,która pozwala automatycznie rozpoznać użytkownika. Rozpoznanie opiera się na adresie IP zapisanym w plikach cookie. Informacje uzyskane w ten sposób służą do optymalizacji naszych ofert i ułatwienia dostępu do naszej strony.
Można uniemożliwić instalację plików cookie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę; chcemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku może być uniemożliwione korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Dane serwera

Z przyczyn technicznych rejestrowane są następujące dane, które przeglądarka internetowa przesyła do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej (tak zwane pliki dziennika serwera):

  • Typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Strona internetowa, z której się nas odwiedza (URL odsyłający)
  • Odwiedzana strona internetowa
  • Data i godzina dostępu
  • Adres IP (Internet Protocol)

Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które mogą być podane, a zatem nie pozwalają na wyciąganie żadnych wniosków dotyczących konkretnej osoby. Są one oceniane w celach statystycznych w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert.

Możliwość kontaktu

Na naszej stronie oferujemy możliwość skontaktowania się z nami przez e-mail. W takim przypadku informacje dostarczone przez użytkownika zostaną zapisane w celu opracowania nawiązanego przez niego kontaktu. Przekaz osobą trzecim nie ma miejsca. Porównanie danych zebranych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne komponenty naszej strony, również nie jest dokonywane.

Korzystanie z Google Analytics z funkcją anonimizacji

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej następująco „Google”. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają w ten sposób analizę korzystania przez niego z strony internetowej.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, lokalizacja i częstotliwość korzystania z strony internetowej, w tym adres IP, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics używając funkcji anonimizacji IP. W takim przypadku adres IP zostaje skrócony przez Google na terenie państw członkowskich UE lub EOG, a tym samym zanonimizowany.

Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony, do sporządzenia raportów na temat aktywności na naszej stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Google, według własnego oświadczenia, nie łączy adresu IP z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Można uniemożliwić instalację plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku może być uniemożliwione korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Dla najpopularniejszych przeglądarek Google oferuje też opcję dezaktywacji, co daje większą kontrolę nad tym, jakie dane są gromadzone i przetwarzane przez Google. Jeśli ta opcja zostanie włączona, informacje o odwiedzinach strony internetowej nie zostaną wysłane do Google Analytics. Aktywacja nie uniemożliwia przesyłania informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej, z których korzystamy.

Do uzyskania dalszych informacji na temat opcji dezaktywacji Google i na temat włączenia tej opcji, prosimy odwiedzić następujący link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Korzystanie z Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej następująco „Google“.

Za każdym razem, gdy wywoływane są Mapy Google, Google ustawia plik cookie, aby przetwarzać ustawienia użytkownika i dane podczas przeglądania strony z wbudowanym komponentem Google Maps. Ten plik cookie zwykle nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że zostanie ręcznie usunięty.

W wypadku niezgody z przetwarzaniem danych, można wyłączyć usługę „Mapy Google” i zapobiec przesyłaniu danych do Google. Aby to zrobić, należy wyłączyć funkcję Java Script w przeglądarce. Przypominamy, że w tym przypadku niemożliwe jest korzystanie z „Map Google” lub jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Map Google” i informacji uzyskanych za pośrednictwem „Map Google” podlega warunkom korzystania z Google
https://policies.google.com/terms?hl=pl

oraz dodatkowym warunkom „Map Google”
https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps/

Korzystanie z reCAPTCHA

Dla ochrony formularzy zgłoszeniowych na naszej stronie, korzystamy z usługi „reCAPTCHA” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej następująco „Google”. Dzięki wykorzystaniu tej usługi można rozróżnić, czy odpowiednie dane są pochodzenia ludzkiego, czy nadużyciem automatycznych maszyn przetwarzaniowych.

Zgodnie z naszą wiedzą Google zbiera informacje o adresie URL strony odsyłającej, adresie IP, zachowanie odwiedzających strony internetowej, oraz informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i czasie pobytu na stronie internetowej, pliki cookie, instrukcje i skrypty prezentacji i o zachowaniu użytkowników i ruchach myszy w obszarze pola wyboru „reCAPTCHA“.

Między innymi Google wykorzystuje te informacje do digitalizacji książek i innych materiałów drukowanych, a także do optymalizacji usług, takich jak Google Street View i Google Maps (np. numer domu i rozpoznawanie nazw ulic).

Adres IP przesłany w ramach „reCAPTCHA” nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google, chyba że użytkownik jest zalogowany w swoim koncie Google w momencie korzystania z wtyczki „reCAPTCHA”. Do zatrzymania tej transmisji i przechowywania danych osobistych i o zachowaniu na naszej stronie internetowej przez „Google”, należy się wylogować z „Google”, przed odwiedzeniem naszej strony lub skorzystaniem z wtyczki reCAPTCHA.

Korzystanie z informacji uzyskanych przez „reCAPTCHA” podlega warunkom korzystania z Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Korzystanie z komponentów Facebooka

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentów dostawcy facebook.com. Facebook jest usługą facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Przy każdym odwiedzeniu naszej strony internetowej, z takim komponentem, ten komponent powoduje, że przeglądarka pobiera odpowiednią reprezentację komponentu z facebooka. Dzięki temu procesowi facebook jest informowany o tym, która konkretnie z naszych stron internetowych jest odwiedzana.

Jeśli nasza strona internetowa jest odwiedzana podczas zalogowania na facebooku, facebook rozpoznaje informacje zebrane przez komponent i przypisuje te informacje do odpowiedniego profilu na facebooku. Kliknięcia np. przycisku „Lubię to” lub komentarze, to informacje które zostaną przypisane odpowieniemu profilu na facebooku.
Ponadto zostanie przekazana facebookowi informacja o tym, że właściciel danego profilu odwiedził naszą stronę internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy komponent zostanie kliknięty, czy nie.

Aby zapobiec transmisji i przechowywaniu danych osobistych o zachowaniu na naszej stronie internetowej za pośrednictwem facebooka, należy się wylogować z facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Polityka prywatności facebooka zawierają więcej szczegółowych informacji, w szczególności na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez facebooka, o prawach użytkownika w tym zakresie i o możliwości ustawienia ochrony prywatności: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Ponadto istnieją narzędzia zewnętrzne z dodatkami do wszystkich głównych przeglądarek, które można wykorzystać do blokowania wtyczek społecznościowych facebooka http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Przegląd tego rodzaju wtyczek do facebooka można znaleźć na stronie
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Korzystanie z komponentów polecających Twittera

Na naszej stronie korzystamy z komponentów dostawcy Twitter. Twitter jest usługą Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa z takim komponentem, ten komponent powoduje, że przeglądarka, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu Twittera. Dzięki temu procesowi Twitter jest informowany o tym, która z naszych stron internetowych jest obecnie odwiedzana.

Nie mamy wpływu na informacje gromadzone przez Twittera ani na ilość danych gromadzonych przez Twittera. Zgodnie z naszą wiedzą, Twitter zbiera adres URL odpowiedniej strony internetowej i adres IP użytkownika, ale nie jest wykorzystuje ich do celów innych niż prezentacja komponentu Twitter. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera na http://twitter.com/privacy.

Można zmienić swoje ustawienia prywatności w ustawieniach konta http://twitter.com/account/settings.

Informacja/cofnięcie/anulowanie

Na podstawie federalnej ustawy o ochronie danych można się bezpłatnie z nami skontaktować w kwestiach dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych oraz ich poprawiania, blokowania, usuwania lub cofania danej zgody.

Zwracamy uwagę, że istnieje prawo do poprawiania fałszywych danych lub usuwania danych osobowych, jeśli nie powstało ustawowe wymaganie dotyczące przechowywania.

Przykładowa polityka prywatności firmy prawniczej Weiß & Partner

Informacje i prawa opozycji

Na życzenie chętnie udzielamy pisemnych informacji, czy i jakie dane osobowe są przechowywane u nas. Jeśli mimo ciągłych starań w zakresie terminowości i poprawności danych przechowywaliśmy nieprawidłowe informacje, chętnie poprawimy dane. W pewnych warunkach istnieje również prawo do blokowania i usuwania przechowywanych przez nas danych osobowych.

Jeśli generalnie nie chce Pani/Pan otrzymywać informacji i ofert reklamowych, pocztą, e-mailem, SMS-em, faksem lub telefonicznie, lub jeśli chce Pani/Pan cofnąć daną zgodę, można do nas w każdej chwili napisać lub wysłać do nas e-mail (shop@mattes-reitsport.com). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Pani/Pana tożsamości, możemy poprosić o podanie informacji wyjaśniających (jak np. zaczerniona kopia dowodu tożsamości z imieniem i nazwiskiem, adresem i datą urodzenia). W razie wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w naszym domu, sugestii lub skarg zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych. Prosimy wysłać e-mail lub wiadomość pocztową na następujące adresy:

ENSECUR GmbH
osobiste przejęcie funkcji przez Herr Thorsten Jordan
Josef-Wolf-Str. 31
76356 Weingarten

E-mail: dsb-mattes@ensecur.de