Dane kontaktowe dla wszystkich grup, dotkniętych problemem

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej (art. 13 ust. 1 a RODO)

E.A. Mattes GmbH
Birkenweg 2
78570 Mühlheim an der Donau

E-mail: info@e-a-mattes.com

Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych (art. 13 ust. 1 b RODO)

ENSECUR GmbH
Amalienstr. 24
76133 Karlsruhe

osobiście odpowiedzialny: Thorsten Jordan
E-mail: dsb-mattes@ensecur.de


Treści

Obowiązek informacyjny dla potencjalnych klientów i klientów

Obowiązek informacyjny dla dostawców i usługodawców

Obowiązek informacyjny dla wnioskodawców


Obowiązek informacyjny dla potencjalnych klientów i klientów

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych (art. 13 ust. 1 c RODO)

 • Obsługa i przetwarzanie zapytań od potencjalnych klientów (art. 6 ust. 1 f RODO) *
 • Kontrole listy sankcji (art. 6 ust. 1 c RODO w związku z rozporządzeniem (WE) nr 2580/2001 przeciwko innym osobom i organizacjom terrorystycznym oraz rozporządzeniem (WE) nr 881/2002 przeciwko Osamie bin Ladenowi, Al Kaidzie i talibom)
 • Przygotowanie oferty dla potencjalnych klientów (art. 6 ust. 1 f RODO)*
 • Zawarcie umów zakupu (art. 6 ust. 1 f RODO*)
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO)
 • Wsparcie procesów operacyjnych przez dostawców usług (art. 28 RODO)
 • Przetwarzanie zamówienia i dostawa (art. 6 ust. 1 c RODO)
 • Wdrożenie działań marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO)
 • Rozstrzyganie skarg (art. 6 ust. 1 c RODO)

*Interes osoby odpowiedzialnej za ważenie interesów (art. 13 ust. 1 d RODO)

 • Dojście roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT i operacji IT firmy
 • Zapobieganie przestępczości
 • Środki zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 e RODO)

Władze publiczne, banki, audytorzy, producenci oprogramowania, firmy stowarzyszone, dostawcy usług usuwania, agencje reklamowe, dostawcy usług IT, dostawcy/dostawcy usług

Przekazywanie danych do państw trzecich (art. 13 ust. 1 f RODO)

Przekazywanie danych państwom trzecim odbywa się zgodnie z ustawowym i przepisami dotyczącymi dopuszczalności zgodnie z art. 45 RODO w związku z art. 46 (5) str. 2 RODO). RODO przewiduje kontynuację wydanych już decyzji w sprawie adekwatności. W odniesieniu do Tarczy Prywatności UE-USA Komisja określiła adekwatność poziomu ochrony danych (C (2016) 4176 final).

Okres przechowywania zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania (art. 13 ust. 2 a RODO)

Usunięcie danych osobowych następuje zwykle w ciągu dziesięciu lat po rozwiązaniu umowy lub wcześniej, jeśli potencjalny klient nie jest klientem.

Prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia danych i sprzeciwu (art. 13 ust. 2 b RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, ma Pani/Pan prawo w każdej chwili uzyskać dostęp, poprawić i usunąć swoje dane oraz ograniczyć przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych. Prosimy się skontaktować z osobą odpowiedzialną korzystając z podanych danych kontaktowych.


Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO)

O ile przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu posługując się naszymi danymi kontaktowymi, jeśli z konkretnej sytuacji wynikają przyczyny uniemożliwiające takie przetwarzanie danych. Zakończymy wtedy przetwarzanie, chyba że służy one po naszej stronie głównie zabezpieczającym interesom.


Prawo odstąpienia od umowy (art. 13 ust. 2 c RODO)

Zgadzając się na przetwarzanie danych, ma Pani/Pan prawo do ich odwołania w dowolnym momencie leżącym w przyszłości. Zgodność z prawem przetwarzania do momentu odwołania nie zostanie naruszona. Prosimy o kontakt z odpowiednią pozycją korzystając z podanych danych kontaktowych.


Prawo do odwołania (art. 13 ust. 2 d RODO)

Jako osoba dotknięta problemem może Pani/Pan w każdej chwili złożyć skargę u landowego dyrektora ochrony danych i u wolności informacji w Badenii-Wirtembergii.

Istnienie potrzeby podania danych osobowych (art. 13 ust. 2 e RODO)

Zebrane dane są wymagane do przetwarzania zapytań, składania ofert, zawierania umów sprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Obowiązek informacyjny dla dostawców i usługodawców

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych (art. 13 ust. 1 c RODO)

 • Zakup i przetwarzanie usług wsparcia w celu realizacji celów przedsiębiorczych (art. 6 ust. 1 f RODO)*
 • Spełnianie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO)
 • Przysłanie materiałów informacyjnych (art. 6 ust. 1 b RODO)

*Interes osoby odpowiedzialnej za rozważenie interesów (art. 13 ust. 1 d RODO)

 • dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa IT i operacji IT firmy
 • Zapobieganie przestępczości
 • Środki zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 e RODO)

Władze, banki, audytorzy, dostawcy usług usuwania.

Przekazywanie danych państwom trzecim (art. 13 ust. 1 f RODO)

Przekazywanie danych państwom trzecim odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi dopuszczalności zgodnie z art. 45 RODO w związku z art. 46 (5) str. 2 RODO). RODO przewiduje kontynuację wydanych już decyzji w sprawie adekwatności. W odniesieniu do Tarczy Prywatności UE-USA Komisja określiła adekwatność poziomu ochrony danych (C (2016) 4176 final).

Okres przechowywania zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania (art. 13 ust. 2 a RODO)

Usunięcie danych osobowych odbywa się zwykle w ciągu dziesięciu lat po zakończeniu stosunków biznesowych, chyba że w wyjątkowych przypadkach istnieje dłuższy okres przechowywania lub po odwołaniu danej osoby.

Prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia danych i sprzeciwu (art. 13 ust. 2 b RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, ma Pani/Pan prawo w każdej chwili uzyskać dostęp, poprawić i usunąć swoje dane oraz ograniczyć przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych. Prosimy się skontaktować z osobą odpowiedzialną korzystając z podanych danych kontaktowych.


Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO)

O ile przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu posługując się naszymi danymi kontaktowymi, jeśli z konkretnej sytuacji wynikają przyczyny uniemożliwiające takie przetwarzanie danych. Zakończymy wtedy przetwarzanie, chyba że służy one po naszej stronie głównie zabezpieczającym interesom.


Prawo odstąpienia od umowy (art. 13 ust. 2 c RODO)

Zgadzając się na przetwarzanie danych, ma Pani/Pan prawo do ich odwołania w dowolnym momencie leżącym w przyszłości. Zgodność z prawem przetwarzania do momentu odwołania nie zostanie naruszona. Prosimy o kontakt z odpowiednią pozycją korzystając z podanych danych kontaktowych.


Prawo do odwołania (art. 13 ust. 2 d RODO)

Jako osoba dotknięta problemem może Pani/Pan w każdej chwili złożyć skargę u landowego dyrektora ochrony danych i u wolności informacji w Badenii-Wirtembergii.

Istnienie potrzeby podania danych osobowych (art. 13 ust. 2 e RODO)

Zebrane dane są wymagane do przetwarzania zapytań, składania ofert, zawierania umów sprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Obowiązek informacyjny dla starających się o zatrudnienie

Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych (art. 13 ust. 1 c RODO)

 • Przetwarzanie aplikacji/eRecruiting (§ 26 ust. 1 federalna ustawa o ochronie danych-nowe)
 • Przyjęcie do grupy kandydatów na późniejszy kontakt (art. 6 ust. 1 RODO)

Interes osoby odpowiedzialnej za rozważenie interesów (art. 13 ust. 1 d RODO)

Nie dotyczy.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 e RODO)

Przykład: firma doradztwa personalnego, biuro płac, dostawca portalu aplikacyjnego, dostawca usług utylizacji.

Przekazywanie danych państwom trzecim (art. 13 ust. 1 f RODO)

Nie ma miejsca transmisja do krajów trzecich.

Okres przechowywania zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania (art. 13 ust. 2 a RODO)

Dane osobowe zostaną usunięte sześć miesięcy po zakończeniu procesu składania aplikacji, z uwzględnieniem § 61b (1) ArbGG w związku z § 15 AGG. W przypadku przyjęcia do puli kandydatów anulowanie następuje po 2 latach, jeżeli nie może być zaoferowane odpowiednie stanowisko.

W przypadku zatrudnienia wymagane dane zostaną przeniesione do pliku personalnego. Informacje dotyczące usuwania danych można pobrać z obowiązku informacyjnego o przetwarzania danych osób zatrudnionych.


Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO)

O ile przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu posługując się naszymi danymi kontaktowymi, jeśli z konkretnej sytuacji wynikają przyczyny uniemożliwiające takie przetwarzanie danych. Zakończymy wtedy przetwarzanie, chyba że służy one po naszej stronie głównie zabezpieczającym interesom.


Prawo odstąpienia od umowy (art. 13 ust. 2 c RODO)

Zgadzając się na przetwarzanie danych, ma Pani/Pan prawo do ich odwołania w dowolnym momencie leżącym w przyszłości. Zgodność z prawem przetwarzania do momentu odwołania nie zostanie naruszona. Prosimy o kontakt z odpowiednią pozycją korzystając z podanych danych kontaktowych.


Prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia danych i sprzeciwu (art. 13 ust. 2 b RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, ma Pani/Pan prawo w każdej chwili uzyskać dostęp, poprawić i usunąć swoje dane oraz ograniczyć przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych. Prosimy się skontaktować z osobą odpowiedzialną korzystając z podanych danych kontaktowych.

Prawo do odwołania (art. 13 ust. 2 d RODO)

Jako osoba dotknięta problemem może Pani/Pan w każdej chwili złożyć skargę u landowego dyrektora ochrony danych i u wolności informacji w Badenii-Wirtembergii.

Istnienie potrzeby podania danych osobowych (art. 13 ust. 2 e RODO)

Zebrane dane są wymagane do przetwarzania zapytań, składania ofert, zawierania umów sprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej.